Hållbart
Helhetslösning
Skräddarsytt
Service i världsklass

Få tillbaka värdet av ditt skrot

Skrotab är din kompletta metallåtervinnare. Vi ser 
till att ditt avfall blir till ny råvara – något både 
du och miljön tjänar på.

Så fungerar det

Här finns vi

Bor du i Dalarna med omnejd kan du lämna ditt järn- och metallavfall på någon av våra anläggningar. 

Hitta rätt anläggning

Ett hållbart miljöföretag

Med stor kunskap och ständigt lärande utvecklar vi oavbrutet Skrotab – utifrån framtidens miljökrav.

Mer om SkrotAB
Hållbart

Miljöcertifierade tjänster, effektiv återvinning och ständig utveckling.

Helhetslösning

Heltäckande tjänster för en komplett metallåtervinning.

Skräddarsytt

Anpassade tjänster efter just dina behov, som privatperson eller företag

Service i världsklass

Enkla och tydliga tjänster, bra bemötande och kundens behov i centrum.

Vi hjälper dig hela vägen!

Highlight something

Lorem ipsum dolor

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Go somewhere
Highlight something

Lorem ipsum dolor

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Go somewhere
Highlight something

Lorem ipsum dolor

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Go somewhere
Highlight something

Lorem ipsum dolor

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Go somewhere

Skrot är återvunnet metallmaterial som har återvunnits från gamla, använda eller förbrukade produkter eller strukturer. Skrot definieras som metallavfall som kan återvinnas.

Skrot sorteras vanligtvis efter dess metallhaltighet. De vanligaste metallerna som återvinns är stål, koppar, aluminium och zink. Skrot kan också sorteras efter dess form, som skrotbilskarosser eller skrotfartyg.

Priset på metallmarknaden påverkar skrothantering genom att påverka efterfrågan på skrotmaterial. Om priset på metall är högt, ökar efterfrågan på återvunnet material och skrothandeln blir mer lönsam.

Farligt skrotmaterial måste hanteras på ett säkert sätt för att minimera risken för miljö- och hälsoskador. Hantering av farligt skrotmaterial regleras genom olika lagar och förordningar.

Skrotåtervinning bidrar till en cirkulär ekonomi genom att minska behovet av att utvinna nya råvaror, minska avfallsmängden och främja återanvändning av material.

Som konsument kan man bidra till att minska mängden skrot genom att återanvända och reparera produkter istället för att kassera dem. Källsortering av skrotmaterial och att lämna det till återvinning är också ett sätt att bidra till skrotåtervinning.

Internationella handelsavtal kan påverka skrothantering genom att reglera import och export av skrotmaterial. Till exempel kan handelsavtal påverka priset på skrotmaterial och påverka efterfrågan på återvunna material.